Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych

ul. Nadwiślańska 3, lok. B2 , 30-527 Kraków

kontakt@stowarzyszeniepod.pl

NIP: 6793193800
REGON: 385101582
KRS: 0000818938
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, ul. Nadwiślańska 3, lok. B2 , 30-527 Kraków (kontakt@stowarzyszeniepod.pl) – SPOD
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.