SPOD proponuje członkostwo w następujących modelach:

Członek zwykły
Członek wspierający (dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom)
Członek honorowy – tytuł nadawany przez SPOD

 

Członek zwykły

Warunki uczestnictwa:

Złożenie Zarządowi SPOD deklaracji zawierającej pozytywną rekomendację dwóch członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych albo koordynatora obszaru ochrony danych osobowych, lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego w zakresie prawa lub informatyki.

Korzyści z członkostwa:

Czynne oraz bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

Możliwość udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym corocznym spotkaniu ogólnopolskim.

Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, które mają charakter zamknięty.

Możliwość otrzymywania zniżek w wydawnictwach współpracujących ze Stowarzyszeniem przy zakupie prasy, książek o tematyce z zakresu ochrony danych osobowych.

Dostęp do forum eksperckiego, które umożliwia bieżącą konsultacje zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dostęp do wypracowanych przez Stowarzyszenie wzorów dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwość otrzymywania okresowego newslettera przygotowanego przez Stowarzyszenie.

Wysokość składki:

250 zł rocznie.

Członek wspierający (firma)

Warunki uczestnictwa:

Złożenie Zarządowi SPOD deklaracji zawierającą pozytywną rekomendację dwóch członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Deklaracja pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w celu realizacji celów Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa:

Posługiwanie się tytułem „Partner Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych”.

Zamieszczenie swojego logo na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Prezentacja materiałów podczas spotkań oraz wydarzeń organizowanych dla członków Stowarzyszenia.

Możliwość dołączenia treści marketingowych do przygotowywanego przez Stowarzyszenie newslettera.

Wysokość składki:

5000 zł rocznie.

Członek honorowy

Warunki uczestnictwa:

Nadawany osobie fizycznej, która wniosła istotny wkład w działalność Stowarzyszenia lub rozwój wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.
W sprawie nadania członkostwa honorowego musi opowiedzieć się większość członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa:

Możliwość udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym corocznym spotkaniu ogólnopolskim.

Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, które mają charakter zamknięty.

Możliwość otrzymywania zniżek w wydawnictwach współpracujących ze Stowarzyszeniem przy zakupie prasy, książek o tematyce z zakresu ochrony danych osobowych.

Dostęp do forum eksperckiego, które umożliwia bieżącą konsultacje zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dostęp do wypracowanych przez Stowarzyszenie wzorów dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwość otrzymywania okresowego newslettera przygotowanego przez Stowarzyszenie.

Głos doradczy + możliwość udziału w Walnych Zebraniach Członków lub posiedzeniach Zarządu.

Wysokość składki:

Zwolnieni z opłat.

Zostań członkiem SPOD

Wypełnij deklarację

Wszystkie złożone deklaracje podlegają weryfikacji w terminie maksymalnie 30 dni.