Członkowie Założyciele SPOD:

 Magdalena Rycak
 Izabela Kowalczuk-Pakuła
Marlena Sakowska-Baryła

Bogusława Pilc
Paweł Litwiński
Paweł Barta

Michał Kluska
Damian Karwala
Bartosz Marcinkowski

Jakie są nasze cele?

Organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń dla osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza inspektorów ochrony danych osobowych (w tym w lokalnych ośrodkach).

Propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych.

Organizowanie spotkań kulturalno–naukowych integrujących środowisko osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych ochrony danych osobowych w Polsce i poza jej granicami.

Wydawanie artykułów oraz broszur związanych z celami stowarzyszenia.

Popularyzacja przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Prowadzenie studiów porównawczych w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

Podejmowanie działań mających na celu łączenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych z tematyką bezpieczeństwa systemów i aplikacji IT.

Prowadzenie badań i studiów związanych ze skutkami oddziaływania nowych technologii na ochronę danych osobowych.

Bieżące wsparcie i pomoc osobom koordynującym / pełniącym funkcję inspektora ochrony danych w różnych sektorach.

Kształtowanie praktyki stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Rozwój osobisty członków stowarzyszenia.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

Popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony danych osobowych.

Opracowywanie analiz, raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony danych osobowych (zwłaszcza na styku z innymi dziedzinami prawa i gospodarki).

Organizowanie i popieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i warsztatów.

Networking – ułatwianie kontaktów pomiędzy praktykami prawa ochrony danych osobowych, wymianę myśli i doświadczeń.

Współpracę z organizacjami i instytucjami (w tym uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi).

 

 

Miasta, w których działamy:

Gdańsk, Łódź, Poznań, Rzeszów, Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa.

 

Brakuje Twojego miasta?
Zgłoś się do nas!

Wyślij deklarację członkowską