Naszą działalność koncentrujemy na kilku obszarach:

Pomoc

Bieżące wsparcie i pomoc osobom koordynującym lub pełniącym funkcję inspektora ochrony danych w różnych sektorach.

Edukacja

Organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń dla osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza inspektorów ochrony danych osobowych (w tym w lokalnych ośrodkach).

Wydawanie artykułów oraz broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

Propagowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Studia i badania

Prowadzenie badań i studiów związanych ze skutkami oddziaływania nowych technologii na ochronę danych osobowych.

Prowadzenie studiów porównawczych w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

Integracja (członkowie + tematyka)

Podejmowanie działań mających na celu łączenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych z tematyką bezpieczeństwa systemów i aplikacji IT.

Rozwój osobisty członków stowarzyszenia.

Reprezentacja środowiska

 

Działamy w następujących sekcjach tematycznych:

 Ochrona danych osobowych w administracji publicznej.

 Ochrona danych osobowych w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości.

 Ochrona danych osobowych w HR.

Ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych.

Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach.

Ochrona danych osobowych w marketingu.

Ochrona danych w służbie zdrowia.

Ochrona danych w nowych technologiach.

Certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W tym miejscu również na bieżąco będziemy informować o podejmowanych inicjatywach.